Bij het werken in een milieustraat dreigen er veel gevaren, zeker ook door de vele gevaarlijke stoffen die er worden afgeleverd. Juist de onzekerheid dat het om zeer verschillende soorten gevaarlijke stoffen zou kunnen gaan, maar ook niet altijd de juiste etiketten nog zichtbaar zijn, maakt dat goede kennis belangrijk is. Met de E-learning Klein Chemisch Afval (KCA) kunnen de medewerker en de depothouder aantoonbaar opgeleid worden.

SafetyNet Educations biedt zowel voor de Medewerker alsook voor de Depothouder de passende opleiding. In de cursus wordt naast de classificatie en etikettering van gevaarlijke stoffen ook ingegaan op de veiligheid en spill-management. Zo wordt ondermeer ook ingegaan op de juiste opslag van gevaarlijke stoffen; de regels waar de opslag aan moet voldoen, maar ook het organisatorisch deel ervan. Natuurlijk komen ook de gevaren van stoffen en het dragen van de juiste PBM’s aan bod.

De Depothouder cursus is natuurlijk een stuk uitgebreider dan de medewerker cursus. Een vooropleiding voor deelname aan de beide cursussen is niet nodig. Na afloop van de modules wordt een kleine test afgenomen. Bij voldoende resultaat ontvangt de cursus het Certificaat Medewerker Klein Chemisch Afval of Certificaat Depothouder Klein Chemisch Afval.

Het voordeel van het studeren in de vorm van een E-learning is dat er niet een grote groep tegelijk van het werk gehaald hoeft te worden. De cursussen zijn ontwikkeld door een specialist gevaarlijke stoffen en sluiten aan op het werken met Klein Chemisch Afval (KCA).