Er is al een paar jaar veel om te doen: de lithium batterijen. Hoe slaan we ze op in de milieustraat en hoe gaan we er mee om als er iets mee mis gaat. Een bericht voor ons Klein Chemisch Afval (KCA). Om lithium-houdende energiedragers op verantwoorde wijze op te slaan is de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 37-2 in ontwikkeling. Het doel van deze PGS-richtlijn is om vast te leggen met welke maatregelen de risico’s van opslag van lithium-houdende energiedragers te beheersen zijn. Als PGS 37-2 eenmaal van kracht wordt, geeft dit uniforme regelgeving. Deze regelgeving is dringend gewenst, vanwege de snelle opmars van deze energiedragers en daarmee ook de opslag hiervan. In navolging van deel 1 van de PGS-richtlijn ‘Energie Opslag Systemen (EOS)’ is nu de fase aangebroken waarin het publiek commentaar kan leveren op het concept van PGS 37-2 (klik). Commentaar kan gecoördineerd aangeleverd worden via de brancheorganisatie VNCW (info@vncw.nl)

Op zoek naar een cursus Depothouder Klein chemisch afval of Medewerker Klein Chemisch Afval? Wij hebben de E-learning voor u.