Alle bedrijven krijgen op een bepaald moment in hun activiteiten te maken met klein chemisch afval (KCA). In het verleden hebben bedrijven chemisch afval gewoon op ongecontroleerde en illegale wijze verwijderd, wat heeft geleid tot gevaren voor het milieu en de volksgezondheid. Tegenwoordig moeten bedrijven stappen ondernemen om chemisch afval goed te beheren om het publiek en het milieu te beschermen. In dit artikel wordt ingegaan op de definitie van klein chemisch afval, de verschillende soorten chemisch afval en de stappen die bedrijven moeten nemen om chemisch afval goed te beheren.

  1. Wat is chemisch afval?

Chemisch afval is al het afval dat wordt geproduceerd als gevolg van het chemische of biochemische proces. Dit kunnen bijproducten, grondstoffen en eindproducten zijn.

Er zijn veel soorten chemisch afval, maar enkele van de meest voorkomende zijn:

-Pesticiden
-Reinigingsproducten
-Industriële chemicaliën
-Aërosolen

Kleine hoeveelheden chemisch afval verwijst vaak naar chemisch afval dat wordt geproduceerd als gevolg van normale bedrijfsvoering. Dit kunnen items zijn die normaal worden weggegooid, zoals gebruikte oplosmiddelen, gebruikte filters en gebruikte smeermiddelen.

Wanneer chemisch afval als kleine hoeveelheden wordt geclassificeerd, betekent dit dat het geen significant milieu- of gezondheidsrisico vormt. Dit betekent dat het op een veilige en verantwoorde manier kan worden behandeld en verwijderd.

  1. Soorten chemisch afval

Er zijn drie hoofdsoorten chemisch afval: gevaarlijk, ongevaarlijk en speciaal afval.

Gevaarlijk afval is afval dat gevaarlijke stoffen bevat, zoals pesticiden en brandbare vloeistoffen.
Ongevaarlijk afval is afval dat geen gevaarlijke stoffen bevat, zoals afval.
Speciaal afval is afval dat gevaarlijke stoffen bevat, maar het is ook ongebruikelijk of ongebruikelijk. Voorbeelden van speciaal afval zijn bedrijfsafval en nucleair afval.

Als het om kleine hoeveelheden gaat, kan de definitie variëren afhankelijk van het soort afval. Voor gevaarlijk afval betekent een kleine hoeveelheid minder dan 200 kilogram. Voor niet-gevaarlijk afval betekent een kleine hoeveelheid minder dan 10 kilogram. Voor speciaal afval betekent een kleine hoeveelheid minder dan 2 kilogram.

  1. Hoe identificeer je chemisch afval

Wat is een kleine hoeveelheid?

Er is geen definitief antwoord op deze vraag, omdat deze kan afhangen van verschillende factoren, zoals het type chemische stof en het doel waarvoor deze wordt gebruikt.

Als u een klein bedrijf bent en kleine hoeveelheden chemisch afval produceert of gebruikt, is het belangrijk dat u de nodige maatregelen neemt om het op de juiste manier te verwijderen. Dit beschermt niet alleen het milieu, maar helpt ook om ervoor te zorgen dat uw bedrijf voldoet aan de lokale, provinciale en federale wetten.

Er zijn een aantal manieren om chemisch afval op de juiste manier af te voeren. U kunt een ophaaldienst regelen, u kunt het afval zelf vervoeren of u kunt het afval in het milieu lozen. Welke optie u ook kiest, het is belangrijk om een gerenommeerd afvalverwerkingsbedrijf te raadplegen om ervoor te zorgen dat het proces op een veilige en effectieve manier wordt uitgevoerd.

  1. Omgaan met chemisch afval

Kleine hoeveelheden chemisch afval kan veel betekenen. Het kan van alles zijn, van een enkele container verf tot een gebruikte envelop. Wat betekent dit voor jou en je bedrijf?

Als u te maken heeft met kleine hoeveelheden chemisch afval, is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de regelgeving in uw regio. In de meeste gevallen wordt de verwerking van dit soort afval beschouwd als een milieuvriendelijke praktijk. Het is belangrijk om te onthouden dat uw bedrijf ook te maken heeft met gevaarlijke stoffen en dat u alle nodige voorzorgsmaatregelen moet nemen om zowel u als uw klanten te beschermen.

  1. Wat moet u doen als u chemisch afval ontdekt

Als u werkzaam bent in een bedrijf dat chemisch afval verwerkt, is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de regel voor kleine hoeveelheden. Deze regel is van kracht om de volksgezondheid en het milieu te beschermen.

De regel voor kleine hoeveelheden stelt dat als u in een kalenderjaar meer dan 500 kilogram (1.100 pond) chemisch afval verwerkt of opslaat, u een vergunning moet verkrijgen van de Environment Protection Authority. Deze regel is niet van toepassing op bedrijven die chemisch afval verwerken of opslaan in een onderzoeks-, ontwikkelings- of demonstratieomgeving.

Als u twijfelt of u chemisch afval in een kleine hoeveelheid verwerkt of opslaat, kunt u het beste contact opnemen met de milieubeschermingsautoriteit voor meer informatie. Zij kunnen u vertellen of u een vergunning nodig heeft en u de juiste contactgegevens geven.

  1. Wat moet u doen als u denkt dat u chemisch afval heeft?

Als u denkt dat u chemisch afval heeft, moet u eerst contact opnemen met uw plaatselijke hulpdiensten. Dit komt omdat kleine hoeveelheden chemisch afval zeer gevaarlijk kunnen zijn als ze niet op de juiste manier worden behandeld.

  1. Wat moet u doen als u wordt blootgesteld aan chemisch afval

Als u ooit wordt blootgesteld aan chemisch afval, moet u eerst uw huid en ogen spoelen met koud water gedurende ten minste 10 tot 15 minuten. Als u symptomen ervaart zoals misselijkheid, braken, ademhalingsproblemen of een branderig gevoel, bel dan 112 of ga naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis.

  1. Wat moet u doen als u denkt dat u chemisch afval hebt veroorzaakt?

Als het om chemisch afval gaat, kan de definitie nogal vaag zijn, afhankelijk van het bedrijf of individu. In het geval van een kleine hoeveelheid kan dit van alles betekenen, van een beetje bleekmiddel in de afvoer gieten tot het gebruik van een chemisch bestrijdingsmiddel.

Als u denkt dat u chemisch afval hebt veroorzaakt, moet u eerst contact opnemen met uw toezichthouder. Zij kunnen u vertellen wat u moet doen en of u het incident aan de autoriteiten moet melden.

Als u vragen hebt over wat u moet doen in geval van een chemische lekkage, neem dan contact op met uw BHV organisatie. Zij kunnen u van het beste advies en ondersteuning voorzien.

9. Wat moet u doen als u vermoedt dat illegale activiteiten chemisch afval hebben veroorzaakt?

Als u vermoedt dat illegale activiteiten chemisch afval hebben veroorzaakt, moet u dit melden aan uw lokale functionarissen. Er zijn veel manieren om dit te doen, maar het belangrijkste is om zo specifiek mogelijk te zijn. U kunt bijvoorbeeld melden dat een bepaalde chemische stof is gemorst en een beek of waterweg vervuilt. U moet ook een beschrijving van de verspilling, het tijdstip en de datum van het incident en alle andere informatie toevoegen die onderzoekers kan helpen.

Bent u op zoek naar een cursus Klein chemisch afval voor uw medewerkers? of bent u op zoek als depothouder? informeer via deze links.