Gezondheidsrisico’s

De onjuiste afvoer van KCA kan leiden tot directe gezondheidsrisico’s. Wanneer dergelijk afval in de normale vuilnis terechtkomt, kan het schadelijke stoffen vrijgeven. Werknemers in afvalverwerking en mensen die in de nabijheid van stortplaatsen wonen, kunnen blootgesteld worden aan deze toxische stoffen, wat kan resulteren in huidirritaties, ademhalingsproblemen en op de lange termijn ernstigere aandoeningen.

Milieurisico’s

Naast gezondheidsrisico’s, vormt de onjuiste afvoer van KCA een ernstige bedreiging voor het milieu. Chemicaliën kunnen uitlekken naar de bodem en het grondwater, waardoor de waterkwaliteit verslechtert en aquatische ecosystemen en het drinkwater worden aangetast. Bovendien kunnen bepaalde stoffen in KCA bijdragen aan de vorming van ozonlaag afbrekende gassen en andere atmosferische vervuilers.

Risico op Brand en Explosie

Veel KCA-producten zijn ontvlambaar of reageren hevig met andere stoffen. Onzorgvuldige opslag of verwerking kan leiden tot brand of explosies, met alle gevaarlijke gevolgen van dien. Dit vormt een direct gevaar voor zowel mensen in de directe omgeving als voor de hulpdiensten die moeten ingrijpen.

 

E-learning Depothouder Klein Chemisch afval (KCA) – Home