Risico’s van Onjuiste Verwerking van KCA

Gezondheidsrisico’s De onjuiste afvoer van KCA kan leiden tot directe gezondheidsrisico’s. Wanneer dergelijk afval in de normale vuilnis terechtkomt, kan het schadelijke stoffen vrijgeven. Werknemers in afvalverwerking en mensen die in de nabijheid van...

Het Cruciale Belang van KCA-Depots

Veilige Afhandeling van Klein Chemisch Afval Klein Chemisch Afval (KCA) is een alledaags maar potentieel gevaarlijk bijproduct van ons moderne leven. Het correct veilig Afhandelen van Klein Chemisch Afval is essentieel voor zowel milieubescherming als de veiligheid...

Cursus ADR en Opslag voor KCA Medewerkers

In de wereld van vandaag speelt veiligheid een cruciale rol, vooral bij het omgaan met gevaarlijke stoffen. Voor medewerkers die werken met KCA (Klein Chemisch Afval), is het essentieel om op de hoogte te zijn van de juiste procedures en protocollen om hun eigen...

Een goede cursus klein chemisch afval (KCA)

Welkom bij ons artikel over klein chemisch afval (KCA) en hoe u het op een veilige en milieuvriendelijke manier kunt beheren. Als professionele milieuopleider begrijpen we de belangrijke rol die KCA speelt in ons dagelijks leven en hoe belangrijk het is om het op de...

Klein Chemisch Afval (KCA) wat betekent dat?

Alle bedrijven krijgen op een bepaald moment in hun activiteiten te maken met klein chemisch afval (KCA). In het verleden hebben bedrijven chemisch afval gewoon op ongecontroleerde en illegale wijze verwijderd, wat heeft geleid tot gevaren voor het milieu en de...

Het herkennen van asbestsoorten bij het werken op een KCA depot

Bij het werken op een KCA (Klein Chemisch Afval) depot is het belangrijk alle gevaren van stoffen goed te herkennen. Zo ook die van asbest. In de cursus Medewerker KCA depot komt dit uitgebreid aan de orde. Er zijn drie hoofdtypen asbest die vaak worden gebruikt...