Risico’s van Onjuiste Verwerking van KCA

Gezondheidsrisico’s De onjuiste afvoer van KCA kan leiden tot directe gezondheidsrisico’s. Wanneer dergelijk afval in de normale vuilnis terechtkomt, kan het schadelijke stoffen vrijgeven. Werknemers in afvalverwerking en mensen die in de nabijheid van...

Klein Chemisch Afval: Belang, Inzameling en Educatie

In een wereld die steeds meer bewust wordt van de impact van afval op onze planeet, krijgt het correct scheiden en verwerken van afvalstoffen een steeds prominentere rol. Een belangrijk, maar vaak onderbelicht aspect hiervan is de omgang met Klein Chemisch Afval...

Het ADR in het Nederlands

Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen in Nederland wordt gebruik gemaakt van verschillende wetgevingen. Eén daarvan is het ADR. Zoals opgenomen in de Nederlandse Amvb maken we hierbij gebruik van een Nederlandse vertaling van het oorspronkelijk Engelstalige...