Over de E-learning klein chemisch afval (KCA)

Doelstelling:
Deze cursus leidt medewerkers op die verantwoordelijk zijn voor het veilig inzamelen van gevaarlijke afvalstoffen op het KCA-depot. Na deze cursus is de cursist in staat om, volgens wet- en regelgeving, het klein chemisch afval op KCA-depots in te zamelen, te sorteren en vervoersklaar te maken, alsmede op een veilige manier om te gaan met gevaarlijke stoffen.

Doelgroep:
Deze cursus leidt medewerkers op die verantwoordelijk zijn voor het veilig inzamelen van gevaarlijke afvalstoffen op het KCA-depot.

Vooropleiding:
Een VMBO of VMBO werk-/denkniveau is gewenst

Cursusduur:
Naar eigen indeling. Het is raadzaam om de cursus over meerdere dagen te verdelen. Tevens is het raadzaam iedere module tenminste 2 maal te doorlopen.

Programma:
In deze cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

Module 1: Wet – en regelgeving
– Arbo-wet,
– Wet Milieubeheer,
– Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen

Module 2: Chemie en het herkennen van gevaren
– Basiskennis chemie

– Etikettering, gevaarsymbolen en productinformatie
– Risico’s ten gevolge van gevaarlijke stoffen

Module 3: Transport en opslag
– Transport gevaarlijke afvalstoffen (ADR)

– Melden en registreren van afvalstoffen
– Opslag van gevaarlijke afvalstoffen (PGS 15)

Module 4: Sorteren en verwerken van Klein Chemisch Afval
– Indeling van afvalstoffen op het KCA/KGA-depot

– Sorteren en verwerken van Klein Chemisch Afval
– De verantwoordelijkheden van de depothouder
– Voorlichting over KCA

– De toekomst van afval

Module 5: Arbeidsomstandigheden en veiligheid
– Arbeidshygiënische strategie bij het werken met gevaarlijke stoffen
– Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E)
– Persoonlijke beschermingsmiddelen

Module 6: Wat te doen bij een calamiteit bij het werken met gevaarlijke stoffen

Examen:
Na het doorlopen van alle modules kan de deelnemer direct online examen doen. Scoort hij of zij tenminste 70% dan ontvangt hij of zij het diploma.

Registreren
Registreren Depothouders
Registreren Medewerkers