Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen in Nederland wordt gebruik gemaakt van verschillende wetgevingen. Eén daarvan is het ADR. Zoals opgenomen in de Nederlandse Amvb maken we hierbij gebruik van een Nederlandse vertaling van het oorspronkelijk Engelstalige document. Deze vertaling roept echter wat vragen op. Ter info: hetgeen in onderstaand artikel staat berust op eigen ervaring van de schrijver en is niet wetenschappelijk onderbouwd.

Het vervoer van gevaarlijke stoffen is in de Nederlandse wetgeving geregeld in de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (Wvgs). In artikel 2 van deze wet wordt omschreven dat deze wet van toepassing is op onder meer het vervoeren, ten vervoer aannemen of aanbieden, het laden, lossen, vullen, ledigen en verpakken van gevaarlijke stoffen.

In artikel 3 van de Wvgs wordt naar Amvb (Algemene maatregelen van bestuur) verwezen voor het aanwijzen van stoffen. De betreffende maatregelen zijn de Regeling Vervoer over Land van Gevaarlijke stoffen (VLG), Regeling Vervoer over de Spoorweg van Gevaarlijke stoffen (VSG) en Regeling Vervoer over de Binnenwater van Gevaarlijke stoffen (VBG). Bij of krachtens deze maatregelen van bestuur worden gevaarlijke stoffen aangewezen. Dat is in feite wat het artikel uit de Wvgs doet: het aanwijzen van stoffen.

Dit artikel verder lezen? Neem een abonnement op Chemische logistiek magazine. Of ben je op zoek naar een E-learning cursus Depothouder Klein Chemisch Afval (KCA) of Medewerker Klein chemisch Afval (KCA).