Bij het werken op een KCA (Klein Chemisch Afval) depot is het belangrijk alle gevaren van stoffen goed te herkennen. Zo ook die van asbest. In de cursus Medewerker KCA depot komt dit uitgebreid aan de orde.

Er zijn drie hoofdtypen asbest die vaak worden gebruikt

 • crocidoliet (‘blauw’);;
 • amosiet (‘bruin’);
 • chrysotiel (‘wit’)

Alle soorten asbest zijn gevaarlijk, maar het is bekend dat crocidoliet en amosiet asbest gevaarlijker zijn dan chrysotiel. De asbestsoorten worden vaak aangeduid met hun kleur. Maar het is erg moeilijk om ze op kleur te identificeren. Kleur en uiterlijk kunnen op vele manieren worden beïnvloed, onder meer door hitte en chemicaliën, vermenging met andere stoffen en door schilderen of coaten.

Het aantal asbestvezels in de lucht wordt door veel factoren beïnvloed. Een schatting van de verwachte concentratie asbestvezels in de lucht kan worden gemaakt door te kijken naar het type asbest (crocidoliet en amosiet zijn brokkeliger dan chrysotiel);

 • ervaring en kennis uit het verleden die relevant zijn voor het werk in kwestie;
 • een voorziening voor onverwachte hoge blootstellingen op korte termijn.
 • crocidoliet (‘blauw’);
 • hoe aan het materiaal wordt gewerkt (dwz type gereedschap);
 • hoe ruwweg het materiaal moet worden behandeld om de klus te klaren;
 • amosiet (‘bruin’);
 • hoeveel ervan zal worden bewerkt;
 • hoe lang er aan gewerkt wordt;
 • chrysotiel (‘wit’).
 • hoe effectief de beheersmaatregelen aan de bron zijn om de verspreiding van stof en concentratie asbestvezels in de lucht te verminderen;
 • andere beschikbare informatie (bijv. eerdere registraties van blootstellingsmonitoring voor vergelijkbare
 • het asbestproduct (gespoten coating en bekleding zijn brokkeliger en losser)

Asbest is weliswaar een gevaarlijke stof, maar kan alleen een gevaar voor de gezondheid opleveren als de asbestvezels in de lucht komen en vervolgens worden ingeademd.

Leer verder in de cursus Medewerker en depothouder Klein Chemisch afval